Biuletyn informacyjny

Zapisz się aby otrzymywać wiadomości o nowościach.
eBiuletyn - Newsletter

Strona Główna

Przekaz Boga Ojca - Trzy dni ciemności

   przekaz boga ojcaJam Jest, Który Jest, dziś przybyłem na to błogosławione miejsce. Oto Moc Mojego
Błogosławieństwa umacnia się w tym dniu i godzinie. Dobrze słyszałeś Słowa, które
wypowiedział Mój Boski Syn, gdy kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu
Pańskiego. Potwierdzam to i powierzam ci ponownie, że od tego Wielkiego Piątku 2011r.
rozpoczęło się odliczanie, od pierwszego z wielkich zapowiadanych wydarzeń, Małego Sądu
Ducha Świętego, którego doświadczy każda dusza, każdy żyjący człowiek na ziemi.
   W tym czasie gdy on się zacznie, zatrzymam czas, a Aniołowie Stróżowie, na wyraźny
Boży rozkaz, dokonają zawieszenia wszelkich waszych funkcji życiowych.
   Na chwilę zatrzyma się całe stworzenie materialne. Na Mój wyraźny rozkaz, dusza
każdej żyjącej na ziemi osoby, zostanie wyjęta na krótką chwilę z ciała. Aniołowie Stróżowie
przyprowadzą te wszystkie dusze w jednym momencie przed Tron Bożego Sędziego, Mojego
Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Odbędzie się sąd każdej duszy, sąd ze wszech
miar sprawiedliwy.

 

   Każdy z was ujrzy przekrój całego swojego życia, całe swoje złe postępowanie, złe czyny w świetle Najdoskonalszej, bo
Bożej Sprawiedliwości.Poznacie werdykt, podsumowanie waszych wszystkich dokonań.Pozwolę, aby wasi Aniołowie Stróżowie
odprowadzili was na miejsce waszego przeznaczenia.

   Na tę obecną chwilę, brud ludzkich serc, jest tak wielki i odrażający w swojej ohydzie, że 80% ludzkości, jako swoje miejsce
przeznaczenia, ujrzy piekło, jezioro ognia i siarki. Jedynie 1,2 % promili z ludzi osądzonych, ujrzy rzeczywistość Nieba.

   Ci będą szczęśliwcami widząc Bożą nagrodę za swoje cnotliwe życie.
   Pozostali usłyszą jako werdykt – czyściec (19,99%)Wielu z tych co ujrzy smutną i przerażającą dla siebie rzeczywistość
piekła, nie wytrzymają tego widoku i tuż po powrocie ich duszy do ciała, skonają z przerażenia.Dusza ich powróci w miejsce,
które przed chwilą oglądali. Dokonali oni wyboru za swojego życia, oddając swoje dusze demonom, popełniając najcięższy z
możliwych grzechów, grzech przeciw Duchowi Świętemu.

   Wielu z tych, co ujrzało piekło, jako miejsce swojego przeznaczenia, zmieni swoje postępowanie nawracając się, lecz większa
część z nich uczyni to ze strachu.Demon zobaczy, że gdy nie będzie działał, utraci wszystkie te dusze, a wielką część z nich,
ponownie zwiedzie w krótkim czasie.

   Większość ludzi nawróci się, lecz źli powrócą na drogę potępienia z pełną świadomością swojego wyboru jakiego dokonali.
Oni zapomną szybko co widzieli, ponownie oszukani przez tego komu służyli.W międzyczasie, demony sprawią, że jego ludzie
wywoływać będą międzynarodowe konflikty, na skalę globalną.

   Po małym Sądzie pozwolę ludzkości dokonywać wyboru, by żyła do kilku miesięcy tylko po to, aby ponownie mogła
dokonać swojego wolnego wyboru.

   Dopiero po tym czasie zezwolę demonom na krótkie, ale pełne ich działanie, na użycie pełnej ich destrukcyjnej mocy.
   Niszczyć będą oni ziemię i ludzi, lecz jedynie tych, którzy nie mają znamienia Bożego na swych czołach. Pozwoliłem, aby
Anioł wykonawca Sprawiedliwego Gniewu Bożego, prowadził ku ziemi pewien obiekt, bolid, który ukryty przed wzrokiem
ludzkości.Tylko nieliczni o nim wiedzą, lecz milczą. Jest to obiekt o szczególnych właściwościach; ciało ogniste o wielkiej sile
magnetycznej. Przelatując obok Słońca nic mu nie zrobi, lecz spowoduje potężne zakłócenia w pracy Słońca, powodując burze
magnetyczne o ogromnej sile rażenia.Wyssie ze Słońca potężną erupcję plazmy materii słonecznej, która pędzić będzie ku
Ziemi.

   Obiekt minie słońce i przeleci pomiędzy księżycem a Ziemią, a siła magnetyczna sprawi, że ściągnie na pewien czas
Ziemię z jej orbity.Gruz kosmiczny poruszający się za tym obiektem uderzy w wiele miejsc na całej planecie.Pojawią się wielkie
burze geomagnetyczne.

   Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet wielu kilometrów, na skutek zmiany
kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacyjnego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny spowoduje odkorkowanie
wszystkich wulkanów na świecie,w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje, a zwłaszcza dymy i popioły,
pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją (Trzy Dni Ciemności). Smród siarki i liczne potoki lawy wraz z potężnymi
trzęsieniami Ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie.

   Zniszczeniu ulegnie wszystko, co powstało na skutek działania nikczemności i pychy człowieka.Demony poruszać się będą
po całej ziemi w swojej rzeczywistej postaci. Każdy człowiek będący w tym czasie na zewnątrz, skona z porażającego i przerażającego
widoku jaki ujrzy, oraz z powodu wszelkich wyżej opisanych czynników zewnętrznych.Ustawię tak księżyc względem
Ziemi, że gro erupcji promieniowania plazmy słonecznej rozbije się o księżyc uszkadzając go poważnie, a to co minie księżyc,
otrze się o pierwszą warstwę ziemskiej atmosfery.

   Ludzkość będzie ostrzeżona na kilka dni przed tymi wydarzeniami. Gdy nadejdzie stosowna chwila wszyscy chcący do
końca zrealizować Wolę Bożą, schronią się w miejscach do tego przeznaczonych.Dla niektórych będą to kościoły, inni schronią
się w domach modlitwy, jeszcze inni w mieszkaniach. Osoby te, które posłuchają się i wykonają to wszystko, co było dla nich
mówione przez te wszystkie lata, będą trwać w tym czasie w modlitewnej ekstazie.

   Gdybym chciał unicestwić ludzkość w tych wydarzeniach, to nikt by nie ocalał. Gdy nadejdzie stosowna chwila, to dam
znak Hufcom Anielskim, aby pod koniec drugiego dnia ciemności rozpoczęły wiązanie demonów, pieczętując je Mocą Bożej
potęgi, umieszczając w czeluści piekielnej. Pozostawię na ziemi jedynie małych kusicieli.

   Pod koniec trzeciego dnia ciemności rozkażę Hufcom Anielskim, aby uporządkowały całą planetę, przetwarzając ją do konsystencji
pożądanej przez wolę Bożą. Oczyszczą oni atmosferę z wszelkiej trucizny, uporządkują ziemię i góry, uspokoją morza
i oceany.Nakażę, aby ponownie rosła roślinność i zwierzęta.

   Duch Święty zatrze prawie wszystkim ludziom pozostawionym na Ziemi pamięć o złu jakie się wydarzyło, odpowiednio
ich oczyści, aby mogli egzystować w Jego Świętej Nowej Erze, porządkując wszystko według Woli i Myśli Bożej.Pozostała przy
życiu ludzkość po poinformowaniu jej o zakończeniu się trzech dni ciemności, otrzyma pozwolenie wyjścia na zewnątrz.Nikt
nie ujrzy już takiego widoku, jaki widział wchodząc do miejsca ukrycia i modlitwy, będzie on zmieniony i przemieniony, a
ludzkość rozpocznie normalne życie, lecz oparte głównie o prawo Boże.

   Chcę, aby wszystkie polskie dzieci na całym świecie modliły się w intencji swojej Ojczyzny. Szatan rozpoczął ostatnią
fazę likwidacji waszej Ojczyzny. Jedynie modlitwa wielu ofiarnych serc okraszona pokutą i zadośćuczynieniem,może cokolwiek
jeszcze zmienić.Wielu z was jest dość gorliwymi, lecz jest to jeszcze niewystarczające. Demony do walki z wami używają najmocniejszej
swojej broni – hipnozy demonicznej. Kto w tym czasie nie zaangażuje się w 100% w walce o ratowanie swojej duszy
i Ojczyzny, ten polegnie pokonany, a dotyczy to wszystkich Polaków. Konsekwencją waszych złych wyborów, których dokonujecie
na co dzień, jest dopuszczenie do was demonów wszelkiego rodzaju specjalności.Wykorzystują one wszystko i wszystkich,
aby was zatracić.

   Spoglądajcie na niebo i na Ziemię obserwując znaki. Brak błogosławieństwa ogólnonarodowego powoduje, że realizują
się Słowa, które mówiły o katastrofach i kataklizmach, które będą zdarzać się coraz częściej. Chcę jednak uratować jak najwięcej
dusz ludzi, którzy wielkim strumieniem podążaj ku drodze, wiodącej do piekła ognistego. Sytuacja serc polskich dzieci staje się
ciężka, w konsekwencji wyborów jakich dokonują będąc w zaślepieniu hipnozą demona. Ci, co popadli w taki stan ducha i
umysłu, wyrwać się sami z niego nie potrafią.

   Mając dusze ludzi w takim stanie, demon może swobodnie wpływać i kontrolować decyzje, które podejmują.Tu pomóc
pokonać taki stan może jedynie szczera, gorąca modlitwa wielu ofiarnych serc. Chcę, pragnę, aby kto tylko może i zdoła niechaj
organizuje Jerycha modlitewne, pokutne. Pragnę abyście wiedziały słodkie dzieciny, że najwięcej stracić możecie na braku
dostatecznej modlitwy i ofiary w intencji waszych kapłanów i biskupów.Przy wydarzeniach jakie was czekają, oni mogą być zlikwidowani
przez szatana, który wykorzysta każdą możliwość i sposobność, aby ich się pozbyć. Pomyślcie tylko, co uczynicie nie
mając kapłana? Brak kapłana, to brak jakichkolwiek Sakramentów Świętych, a to one przecież, są życiem każdej duszy.

   Jak bardzo ślepi jesteście, że nie możecie dostrzec buntu przyrody przeciwko ludzkiemu waszemu grzechowi? Zapowiadany
głód zbliża się do was wielkimi krokami, lecz najgorszym z głodów jest głód Boga.Nic, ani nikt Jego nie zastąpi.Nadszedł czas,
kiedy to wy musicie wymodlić swoim kapłanom ich nawrócenie.Bez modlitwy i ofiar składanych Bogu, demon który więzi duszę
takiego kapłana nie wypuści go ze swojego demonicznego uścisku, bo wie jaką kapłan odgrywa rolę i zna możliwość jego działania.
Wie, że tracąc go z uścisku swoich szpon demonicznych, traci wraz z nimi dusze ludzi wiernych, których odzyska taki
kapłan, po swoim prawdziwym nawróceniu, działając w pełni na Niwie Bożej.

   Już prawie 90% mistrzowskiego planu zniszczenia Kościoła od wewnątrz jest wcielona w życie.O ślepi i głusi, czy aż tak
szybko śpieszno wam na wieczne potępienie? Pozwoliłem wam poznać opisy rzeczywistości piekielnych, aby tym obudzić z demonicznego
letargu, niektórych serc zaślepionych jadem demona dusz.

   Żywy Płomieniu, nie lękaj się o prawdziwość tego co słyszysz. Pozwolę ci na stałe używać daru poznania prawdy. Umacniam
cię dzisiaj, a poprzez ciebie wszystkich, którzy zechcą przeczytać to, co do ciebie mówię i choć chwilę się zastanowią nad
tym, co robią. Wszystkich czytających i słuchających te Słowa błogosławię z głębi Mojego Ojcowskiego Serca w


Mocy Ojca + Syna + Ducha Świętego.+AMEN.+++

   Podczas oczyszczania Ziemi (Trzy dni ciemności) siły demoniczne szczególnie będą atakowały miejsca, w których znajdują
się “łączniki zła”, amulety, talizmany egipskie, zdjęcia antychrysta, ( Jana Pawła II) i związane z nim: krzyże papieskie,
pomniki, obrazy, statuetki, breloczki itp. Osoby, które w zaślepieniu poddały się siłom nieczystymi gloryfikują te przekaźniki,
szczególnie będą poddane atakom powłoki duszy. Uprasza się o pozbycie się tych rzeczy z miejsc,w których będziemy przybywać
podczas Trzech dni ciemności.
Więcej informacji znajdziesz w Czytelni: (m.in “Antychryst zdemaskowany”,
“Lucyferyczny Plan zniszczenia Kościoła”, “Święty czy anty-święty”, “Rabin Watykanu - świętym”, “Idzie nowe”, itp

Statystyki Strony

005177515
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
1302
2077
10411
16696
44201
4888838
Twoje IP 54.162.151.77
Czas serwera: 2019-07-19 16:06:03